PRETRAŽIVANJE
QS sistem « OGIN

QS sistem

U našem društvu održavamo procesni, integrirani sistem kvalitete (PISK), koji je opisan u tom poslovniku (QM.SMM), a uključuje standarde koji su namjenjeni certificiranju i to:

  • ISO 9001:2008 – sistem osiguranja kvalitete
  • ISO 14001:2004 – sistem postupanja u okolišu
  • BS OHSAS 18001:2007 – sistem skrbi za zdravlje i sigurnost

U sistemu PISK integriramo također i druge standarde kvalitete, koji nisu namjenjeni certificiranju.